Werkwijze

Snelle hulp

Je kunt altijd op korte termijn terecht voor een eerste gesprek. Samen brengen we de vragen en problemen in kaart en geef ik aan op welke wijze ik iets voor je kan betekenen. De begeleiding kan dan direct daarna van start gaan.

Versterken eigen kracht

Ik richt me in de begeleiding met name op het versterken van de eigen kracht en mogelijkheden. We bekijken hoe we kunnen aanpakken wat binnen het vermogen ligt. Daarnaast bekijken we hoe je kan leren omgaan met dat wat je niét in de hand hebt. En als allerbelangrijkste: om het onderscheid te leren maken tussen die twee.

Ik maak in de begeleiding onder andere gebruik van de

  • oplossingsgerichte benadering
  • cognitieve herstructurering
  • mindfulness

Communicatie betrokkenen

Indien gewenst is het mogelijk dat een leidinggevende of andere betrokkene (zoals familielid of partner) bij een of meer gesprekken aanwezig is of op een andere wijze bij de begeleiding betrokken wordt.

Er wordt géén inhoudelijke informatie gedeeld met de werkgever zonder nadrukkelijke toestemming. Hetzelfde geldt voor de communicatie met een eventueel betrokken bedrijfsarts.

Uiteraard werk ik volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen.

Vergoeding

De Psycholoog van Arbeid en Gezondheid wordt meestal niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Ik werk uitsluitend met rechtstreekse betaling door werkgevers of particulieren.